Giá vé 11$ đi Kualalumpur từ Đà Nẵng của Air Asia

23.09.2014
Kuala Lumpur
  • Hãng hàng khôngAir Asia (Chi tiết)
  • Thời gian bay 15.01.2015 - 30.06.2015 Thời gian đặt vé 23.09.2014 - 05.10.2014

Mô tả

Đà Nẵng - Kuala Lumpur:

  • Vé chưa bao gồm thuế có giá tốt nhất từ 11 USD/1 lượt
  • Vé chưa bao gồm thuế có giá tốt nhất từ: 22 USD/khứ hồi

  • Vé khi đã bao gồm thuế có giá tốt nhất từ: 55 USD/1 lượt
  • Vé khi đã bao gồm thuế có giá tốt nhất từ: 98 USD/ khứ hồi

Thời Gian

  • Thời gian bay: 15/01/2015 - 30/06/2015
  • Thời gian đặt vé:23/9/2014 - 05/10/2014

Nhận xét của Alehaper

Bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký bằng Alehap.vn

Deal tương tự

contact links

Contact us