Tuyến Hà Nội - Hong Kong

Tàu hỏa/xe buýt đi Côn Minh

03.05.2017

Chào các Alehaper !

HÀ NỘI - HONG KONG BẰNG TÀU HỎA

Không có tàu hỏa trực tiếp chạy giữa Hà Nội và Hong Kong, nhưng bạn có thể đi khá dễ dàng với một lần đổi tàu tại Nam Ninh và Quảng Châu.


Không thể mua vé suốt, bạn phải mua vé cho mỗi chặng. Tổng giá sẽ là £80 hoặc $130. Hãy nhớ rằng bạn cần có visa để vào Trung Quốc.

  • Ngày 1, buổi tối: đi chuyến tàu đêm hàng ngày từ Hà Nội đến Nam Ninh (xem phần trên). Chuyến tàu này rời Hà Nội vào buổi tối và đến Nam Ninh và sáng hôm sau. Giá vé nằm mềm là VND 568.000 (£20 hoặc $30). Nếu không, bạn cũng có thể thử đi bằng xe buýt hiện đại từ Hà Nội đến Nam Ninh, khởi hành vào mổi buổi sáng.
  • Ngày 2, buổi tối: đi chuyến tàu đêm từ Nam Ninh đến Quảng Châu. Có 3 tàu để bạn lựa chọn: tàu 2572 rời Nam Ninh lúc 19:13 và đến Quảng Châu (ga chính) vào lúc 06:52 sáng hôm sau, tàu 1234 rời Nam Ninh lúc 21:33 và đến Quảng Châu (ga Đông) vào lúc 12:12, tàu K366 (tàu loại K có chất lượng cao hơn) rời Nam Ninh lúc 00:31 và đến Quảng Châu (ga chính) vào lúc 11:50 hôm sau. Cả 3 tàu đều có giường mềm và giường cứng. Giá khoảng 350 RMB (£35 hoặc $56) cho gường mềm, hoặc 255 RMB (£25 hoặc $40) cho giường cứng. Tốt nhất là nên đặt vé trước
  • Ngày 3: đi từ Quảng Châu (ga Đông) đến Hong Kong (ga Kowloon) bằng đường tàu hỏa. Có nhiều chuyến hàng ngày, có chuyến lúc 14:00 đến nơi lúc 15:48. Giá khoảng HK$190 (£17 hoặc $28).

Không thể mua vé suốt, tổng giá cho từng chặng vé là khoảng £80 hoặc $130. Tốt nhất nên đặt trước vé HongKong-Quảng Châu và Quảng Châu-Nam Ninh bằng email qua dịch vụ chinatripadvisor, chinatraintickets hoặc china-train-ticket

  • Ngày 1, buổi sáng: Đi tàu lừa từ Hong Kong (ga Kowloon) đến Quảng Châu (ga Đông). Có nhiều chuyến hàng ngày, có một chuyến rời Kowloon lúc 11:17, đến Quảng Châu lúc 12:58. Giá vé khoảng HK$190 (£17 hoặc $28). Taxi đi từ ga Đông Quảng Châu đến ga chính khoảng RMB 30.
  • Ngày 1, buổi tối: Đi tàu đêm từ Quảng Châu (ga chính) đến Nam ninh, tàu 2571 khởi hành từ Quảng Châu lúc 16:52 và đến Nam Ninh vào lúc 06:20 sáng hôm sau. Có giường cứng và giường mềm. Giá vé khoảng 350 RMB (£35 hoặc $52) cho giường mềm, hoặc 255 RMB (£25 hoặc $40) cho giường cứng.
  • Ngày 2: đi tàu đêm từ Nam Ninh đến Hà Nội (xem phần trên). Tàu rời Nam Ninh vào đầu giờ tối và đến Hà Nội sáng hôm sau. Có giường mềm và giường cứng, giá RMB 229 (£23 hoặc $37). Nếu không, có thể chọn xe buýt hiện đại, khởi hành từ Nam Ninh đến Hà Nội vào mỗi sáng.

Nhận xét của Alehaper

Bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký bằng Alehap.vn
>