Travel Massive Saigon

Sự kiện về du lịch

16.05.2017

Be part of something Massive.


The global online travel meet up in 39 cities.

Travel Massive is a global initiative to connect people in the travel industry locally, bringing together travel brands, travel startups, and travel bloggers and travel professionals.

We are run by a global team of organisers who run Travel Massive events in their cities.

Travel Massive is based on three key values:

  • Free to attend events
  • Open to all travel industry
  • Connect and share globally

Companies that organise Travel Massive’s include Expedia, Hyatt, Google, PhocusWright, Tnooz, TripWolf...and alehap.vn :)


Travel Massive Saigon

The Alehap team decided to bring Travel Massive to Saigon (Ho Chi Minh City) to help Vietnam’s young online travel industry get connected both in Vietnam but also within the industry worldwide. We’re delighted to add a little Saigon flavour to the Global Travel Massive movement. The aim is a relaxed, informal event for Travel people to get together, meet, share a drink and spark off ideas for working together or simply making friends.

No tickets, no fees, no memberships required. These are not-for-profit events (rather than corporate events), visitors generally pay for their own drinks unless the event is sponsored.

The first Travel Massive Saigon will happen on 26th November 2013. The event is free, we simply ask you to register for Travel Massive Saigon so that we know who is coming and how many people to expect :)

If you know someone in the Travel industry or Online/Mobile business that would like to come, please feel free to invite them. The more the merrier!


Speakers/Talks/Presentations

Would you like to speak at Travel Massive Saigon? We like to have short, lively and entertaining 15min/20min talks from industry experts that can teach or inspire T.M attendees. Please let us know what you’d like to present by emailing travelmassive@alehap.vn and we’ll get right back to you.


Sponsors

Sponsors that would like to improve their profile amongst Travel Professionals are welcome.

Travel Massive is a non-profit meet-up so any and all sponsorship funds received will go towards ‘sponsored drinks’, finger food, or prizes for Travel Massive attendees only.


Join Travel Massive in Saigon register for the next event here.

Travel Massive Saigon 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự kiện lớn nhất trong ngành công nghiệp du lịch vòng quanh thế giới.


Sự kiện về du lịch trực tuyến tại 39 thành phố trên thế giới

Travel Massive là một bước khởi đầu toàn cầu để kết nối những con người làm việc trong ngành du lịch, mang những thương hiệu du lịch, những doanh nghiệp "start-up" về du lịch, những blogger hay những người đi du lịch chuyên nghiệp lại với nhau.

Chúng tôi được duy trì bởi một "Đội ngũ điều hành toàn cầu" những người tổ chức sự kiện Travel Massive tại thành phố của họ.

Travel Massive dựa trên 3 yếu tố chính:

  • Miễn phí tham gia sự kiện
  • Sự kiện mở cho tất cả ngành du lịch
  • Kết nối và chia sẻ với toàn cầu.

Các công ty đã từng tổ chức Travel Massive bao gồm: Expedia, Hyatt, Google, PhocusWright, Tnooz, TripWolf...và alehap.vn :)Travel Massive Saigon

Đội ngũ Alehap quyết định mang Travel Massive đến Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) để giúp ngành công nghiệp du lịch trực tuyến kết nối với nhau ở Việt Nam cũng như với ngành du lịch của thế giới. Chúng tôi vui mừng thêm một chút hương vị Sài Gòn đến với Travel Massive toàn cầu. Với mục đích mang đến một sự kiện thoải mái và thân mật cho những bạn làm trong ngành du lịch cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, có thêm ý tưởng làm việc cùng nhau hoặc đơn giản là kết bạn.

Không vé, không phí. Đây là một sự kiện phi lợi nhuận, khách đến tham dự chỉ phải trả cho thức uống của mình trừ khi sự kiện được tài trợ.

Saigon Travel Massive đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 11/2013. Chúng tôi đơn giản mời bạn tham gia Travel Massive Saigon để chúng tôi biết ai sẽ tham dự và có bao nhiêu người để chờ đợi.

Nếu bạn biết ai làm việc trong ngành du lịch hoặc Trực tuyến/điện thoại rất muốn tham gia, vui lòng mời họ cùng đến tham gia. Càng đông càng vui!


Diễn giả/Thuyết trình/Thảo luận

Bạn muốn được chia sẻ tại Saigon Travel Massive? Chúng tôi sẽ có một buổi thuyết trình ngắn và trực tiếp khoảng 15 đến 20 phút của các chuyên gia trong ngành có thể chia sẻ cho khách tham gia Travel Massive. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn muốn được chia sẻ bằng cách gửi email đến travelmassive@alehap.vn và chúng tôi sẽ phản hồi ngay cho bạn.


Tài trợ

Chúng tôi sẵn sàng chào mừng những nhà tài trợ muốn phát triển thương hiệu của mình trong cộng đồng chuyên gia về du lịch.

Travel Massive là sự kiện phi lợi nhuận vì vậy bất cứ khoản tài trợ nào chi sử dụng để trang trả cho phần thức uống, thức ăn nhẹ hoặc vài món quà cho khách tham gia sự kiện.


Tham gia Travel Massive tại Saigon và đăng ký tham gia cho sự kiện tiếp theo.

Travel Massive Saigon 2

Nhận xét của Alehaper

Bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký bằng Alehap.vn
>