Khách Sạn & Resort

Đề cử tuần này

Hot

Sẽ không quá khó để có thể tìm được một khách sạn hay nhà nghỉ dạng hostel với giá rẻ tiết kiệm tại Bangkok, tuy nhiên Alehap sẽ gợi ý cho bạn những khách sạn tại Bangkok đảm bảo đủ tiêu chí “đẹp - mới - lạ” nhưng giá rất rẻ và tốt nhé.

Deals nội địa

Hot
Vũng Tàu
Giá:1.195.000 VNĐ
Hot
Vũng Tàu
Giá:943.478 VNĐ
Hot
Vũng Tàu
Giá:1.950.000 VNĐ
Hot
Đà Lạt
Giá:1.313.043 VNĐ
Hot
Đà Lạt
Giá:2.121.740 VNĐ
Hot
Đà Lạt
Giá:863.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.950.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:4.244.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.947.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.794.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:3.148.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:3.388.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.093.670 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:3.137.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:3.046.956 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.528.695 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.563.478 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:2.950.000 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:2.215.652 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:2.803.300 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:2.293.913 VNĐ
Hot
Nha Trang
Giá:3.336.000 VNĐ
Hot
Nha Trang
Giá:2.120.000 VNĐ

Deals Quốc tế

Hot
Bangkok
Giá:3.179.130 VNĐ
Hot
Singapore
Giá:4.493.913 VNĐ
Hot
Singapore
Giá:6.176.000 VNĐ
Hot
Thái Lan
Giá:990.000 VNĐ
Hot
Thái Lan
Giá:1.773.000 VNĐ
Hot
Phuket
Giá:3.942.608 VNĐ