Khách Sạn & Resort

Đề cử tuần này

Hot

Sẽ không quá khó để có thể tìm được một khách sạn hay nhà nghỉ dạng hostel với giá rẻ tiết kiệm tại Bangkok, tuy nhiên Alehap sẽ gợi ý cho bạn những khách sạn tại Bangkok đảm bảo đủ tiêu chí “đẹp - mới - lạ” nhưng giá rất rẻ và tốt nhé.

Deals nội địa

Hot
Long Hải
Giá:1.408.695 VNĐ
Hot
Vũng Tàu
Giá:1.134.199 VNĐ
Hot
Đà Lạt
Giá:2.121.740 VNĐ
Hot
Đà Lạt
Giá:863.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:3.913.420 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:4.551.304 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.716.000 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.878.260 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:1.943.723 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.099.130 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:3.046.956 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:2.254.782 VNĐ
Hot
Phú Quốc
Giá:3.186.956 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:2.685.217 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:1.829.565 VNĐ
Hot
Nha Trang
Giá:1.839.394 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:1.760.000 VNĐ
Hot
Đà Nẵng
Giá:2.382.000 VNĐ

Deals Quốc tế

Hot
Bangkok
Giá:3.179.130 VNĐ
Hot
Singapore
Giá:4.493.913 VNĐ
Hot
Singapore
Giá:6.176.000 VNĐ
Hot
Thái Lan
Giá:990.000 VNĐ
Hot
Thái Lan
Giá:1.773.000 VNĐ