Chính Sách Bảo Mật

Dịch vụ khách hàng

20.04.2017

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website alehap.vn, được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VÈO JSC.

1. Thông tin đăng ký của Quý khách
Alehap sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của Quý khách khi Quý khách muốn đăng ký hay đặt hàng trên Website.
Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn những thông tin cá nhân như:

 • Danh hiệu
 • Tên Quý khách
 • Địa chỉ Email
 • Địa chỉ giao hàng
 • Số điện thoại di động
 • Số điện thoại cố định
 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Chi tiết thanh toán
 • Chi tiết thanh toán bằng thẻ
 • Chi tiết tài khoản ngân hàng


2. Sử dụng thông tin Quý khách
Alehap thu thập và sử dụng những thông tin từ Quý khách và về Quý khách, tuy nhiên chúng tôi chỉ hạn chế sử dụng thông tin của Quý khách cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao hàng cho Quý khách đã đặt mua tại Alehap.vn
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
 • Xác nhận và xử lý các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý khách.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Alehap.
 • Xem xét, cải thiện nội dung và giao diện của Website.
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.


3. Bảo mật thông tin Quý khách
Alehap không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Quý khách thu thập trên trang Web cho một bên thứ ba nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà Quý khách đã mua tại ww.alehap.vn. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Alehap có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Alehap cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Alehap cam kết rằng những thông tin mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho Quý khách. Alehap sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của Quý khách được an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu bị mất do lỗi đường truyền Internet. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

4. Quyền lợi Khách hàng
Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

5. Thay đổi quy định về bảo mật
Alehap có quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Website alehap.vn. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Nhận xét của Alehaper

>